Svėdasiškis Raimondas Guobis kilęs iš Butėnų kaimo šioje parapijoje. Iš šviesiojo Šventosios slėnio dešiniojo kranto. Iš žemiškojo Rojaus,  iš šiais laikais ten gimstančios Dausuvos. Daugiau negu tris dešimtis metų domisi  Anykščių krašto ir tėvynės Lietuvos istorija bei etnografija – ieško žinių archyvuose, bibliotekose, klausinėja vyresnio amžiaus žmones – mokovus.

Pasak Raimondo, senoliai yra pats didžiausias  mūsų turtas: išminties, žinojimo, suklydimų ir prisikėlimų lobynas. Jų veiduose Dangus atsispindi…

Šviesūs svėdasiškių veidai, spinduliuojantys žinia, kad senasis, nueinantis pasaulis turėjo daug daugiau užuojautos, supratimo, širdies šilumos, negu tas, kuriame dabar esame ir kuris ateina. Bet gal mes senųjų dvasią pažinę, jų išmintimi apsišarvavę galime sušvelninti ir nugalėti mus užgriūvantį chaosą, tą mirties kultūrą, kuriai mūsų šventoje žemėje neturėtų būti vietos. Tegul neapleidžia viltis šviesi tėvynės Lietuvos.

Fotografijose daugiausiai Svėdasų miestelio gyventojai, vos keletas iš aplinkinių kaimų. Tai  žmonės, kuriuos autorius pažiniojo, kuriuos kalbino, kurių gyvenimo istorijas užrašė, kurių išmintimi gėrėjosi. Jų galeriją iš abiejų pusių amžių užraktu įrėmina veidai dviejų moterų, kurios pernai šventė šimto metų sukaktis – Bronė Valuntienė iš Butėnų ir Svėdasų miestelyje gyvenanti Adelija Gajauskienė. Amžiaus paletė kyla aukštyn, veidai vis jaunesni ir jaunesni, nors daugiausiai čia jau devynias dešimtis metų perkopusiųjų svėdasiškių žvilgsniai, Gausu ir kiek jaunesnių, senokai aštuonių dešimčių amžiaus kalnelį įveikusių, ir tų, kurie kol ši paroda pasiekė karalių miestą Vilnių išėjo į amžinybę. Gėrimės ir jais, nes tarp šiapus ir anapus beveik nėra ribos. Tai atminties ir pagarbos mylimiems kraštiečiams ženklas. Žvelkite į šiuos veidus, šypsokitės kartu su jais, verkite jei pasidarys liūdna,  bet niekad nepraraskite  gilios meilės tėviškės žemei ir mūsų  žmonėms.

Paroda veikia Vilniaus mokytojų namų Mažojoje salėje iki kovo 12 d.

 

Pradžia: 2017-02-10 18:00
Pabaiga: 2017-03-12 18:00
Vilniaus mokytojų namai
Vilniaus 39
Vilnius