Scanpix nuotr.

Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas ir dalyvaujantys su plotu susijusiose Kaimo plėtros programos priemonių veiklose, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku, primena Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai. Pasak jų, būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminai priklauso nuo vykdomos veiklos.

Šiais metais tiesioginių išmokų taisyklėse nustatytas vėlesnis šienavimo darbų atlikimo terminas pareiškėjams, kurie Ūkinių gyvūnų registre yra įregistravę bičių šeimas. Bitininkai pievas privalo nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

Dalyvaujantiesiems programoje

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programoje dalyvaujantys ūkininkai, vykdydami įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“, antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti privalo iki rugpjūčio 1 d. Antrąjį žolės pjovimą galima pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d. Deklaruotuose laukuose ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare.Nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.

Pareiškėjai ir paramos gavėjai, ūkininkaujantys natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei gaunantys išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą, šienavimą pusėje teritorijos gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., jei Aplinkos ministerija randa buveinėse perinčių paukščių. Nušienauti visą likusį plotą ir išvežti nušienautą žolę pareiškėjai laiko turi iki spalio 1 d., išskyrus atvejus, kai dėl aukšto gruntinio vandens į tokius laukus negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika. Vykdantieji veiklą šlapynėse, kuriose nustatytos meldinių nendrinukių buveinės bei gaunantieji išmokas už nykstančių meldinių nendrinukių buveinių saugojimą, pradėti šienauti pusėje teritorijos ploto gali ne anksčiau kaip nuo rugpjūčio 1 d.

Ūkininkai, vykdydami veiklą „Dirvožemio apsauga“, įsipareigoja ankštinius ir (arba) jų mišinį arba jų ražienas suarti pasėjimo metais nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 1 d. Antraisiais metais daugiametes žoles, jei įsėjamas daugiamečių žolių įsėlis, jų nenušienavus – suarti nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 1 d.

Vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus – pradėti šienavimą ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.

Tęsiantiesiems įsipareigojimus

Ūkininkai, tęsiantys įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir vykdantys priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ privalo liepos–rugpjūčio mėn. arba balandžio–gegužės mėn. įsėti medingųjų augalų mišinio, susidedančio iš ne mažiau kaip 3 rūšių medingųjų augalų. Mišinio laukai įveisiami kaip atskiri laukai arba ne siauresnės kaip 6 m pločio juostos. Nė vienas iš medingųjų augalų, vertinant vizualiai, negali sudaryti daugiau kaip 70 proc. mišinio.

Tie patys ūkio darbų atlikimo terminai, kaip ir 2014–2020 metų programinio laikotarpio dalyviams, galioja tęsiantiesiems įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ ūkininkams. Jie privalo antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d. Antrąjį žolės pjovimą galima padėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti iki rugsėjo 30 d.