Scanpix nuotr.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis bei Šeimos ir bendruomenių departamento direktorė Daina Urbonaitienė pristatė Seimui pateikto Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo projekto naujoves ir aiškino, kaip bus reformuojama vaiko teisių apsaugos sistema.

Grėsmės lygmenys

Įstatymo pataisos parengtos, kai Kėdainiuose, patyręs motinos ir patėvio smurtą, mirė keturmetis. Naujos nuostatos numato, kad iš šeimos ar kitos nesaugios aplinkos paimtas vaikas turėtų būti apgyvendintas pas budinčius globėjus, vaikus globojančioje šeimoje ar šeimynoje. Jei nėra tokių galimybių arba būtina medikų pagalba, vaikas turi būti apgyvendintas socialinės globos ar sveikatos institucijoje.

Teikiamosiose pataisose siūloma, kad Vaiko teisių apsaugos tarnyba (VTAT) įvertintų vaiko padėties grėsmės lygmenį (nulinis, pirmasis, antrasis, trečiasis). Nustačius nulinį lygį, skiriamos bendruomeninės paslaugos. Esant pirmajam lygiui, per 5 darbo dienas, o nustačius antrąjį – per 1 darbo dieną atliekamas šeimos padėties vertinimas, sudaromas pagalbos šeimai ir vaikui planas.

Jei VTAT nustato trečiąjį grėsmės lygį, specialistai vaiką skubiai paima iš jam nesaugios aplinkos ir perduoda profesionaliems globėjams, dėl kurių įteisinimo Seimas taip pat sprendžia šiuo metu. Į probleminę šeimą siunčiama mobili komanda, kuri ne vėliau kaip kitą darbo dieną pradeda intensyvų darbą su vaiko tėvais. Šis darbas trunka 14 dienų.

Jei per metus situacija šeimoje nepagerėja, kiekvieno probleminio atvejo vadybininkas kreipiasi į VTAT dėl leidimo vaiką paimti iš šeimos, jam nustatyti laikinąją globą ar pakeisti globėją.

„Atvejo vadybininkas – tai asmuo, kuris koordinuoja tarpinstitucinį bendradarviavimą pagalbos teikimo procese. Jis yra atsakingas už tai, kad būtų įgyvendintas šeimai numatytas planas ir pasiekti iškelti tikslai“, – žurnalistams sakė ministras L.Kukuraitis.

Budės ir naktimis

Taip pat centralizuojama vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo sistema. Keičiamas savivaldybių administracijų vaiko teisių apsaugos skyrių statusas – jie taps Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos padaliniais.

„Sumažinsime vaiko teisių apsaugos specialistų teikiamų paslaugų skaičių, tačiau stengsimės užtikrinti jų naktinį budėjimo režimą“, – aiškino ministras. Planuojama, kad kiekviename rajone būtų po mobilią komandą, kurioje dirbtų po tris žmones, o vienas iš jų būtų psichologas. Tam iš viso reikės 30 papildomų etatų, taip pat automobilių, naujų patalpų. Tai valstybei papildomai turėtų kainuoti apie 8 mln eurų per metus.

Į įstatymą taip pat siekiama įtraukti nuostatą, kad vaikas iki 14 metų negalėtų būti paliktas vienas naktį, o dar nelankantis mokyklos mažametis visai negalėtų likti vienas be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

Jei Seimas pritars Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pataisoms, jos įsigalios nuo šių metų liepos 1 d.

Faktai

Aiškiai apibrėžiamos smurto prieš vaiką formos. Fizinis smurtas – tiesiogiai ar netiesiogiai taikytini tyčiniai fiziniai veiksmai, taip pat fizinės bausmės, sukeliančios skausmą, žalą arba pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei bei orumui.

Psichologinis smurtas – nuolatinis vaiko teisės į individualumą pažeidinėjimas, žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, sukelianti žalą ar pavojų vaiko gyvybei, sveikata, raidai, ar žalą garbei ir orumui.

Seksualinis smurtas – seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal atitinkamas teisės aktų nuostatas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su juo neužtraukia baudžiamosios atsakomybės. Taip pat seksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga ar grasinimai, arba piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka, arba piktnaudžiaujama itin pažeidžiama vaiko padėtimi, ypač dėl jo psichinės ar fizinės negalios ar priklausomumo.

Seksualiniu smurtu laikomas ir vaikų išnaudojimas prostitucijos tikslams, vaikų pornografija, verbavimas, vertimas ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas arba kitos vaikų seksualinio išnaudojimo formos, vaikų tvirkinimas.

Nepriežiūra – nuolatinis vaikui būtinų fizinių emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas, sukeliantis žalą ar pavojų vaiko gyvybei, sveikatai, raidai.