R. Dovydėno pieš.

„Su šeima gyvenu naujos statybos name 7-ame aukšte. Mūsų kaimynai – notarų kontora. Klientų pas juos apstu. Liftas kyla ir leidžiasi nesustodamas, o išlaidos dalijamos pagal buto plotą visiems, nors notarų klientai sunaudoja 90 proc. lifto elektros energijos. Kodėl mes turime už tai mokėti? Bandėme derėtis su notarų kontoros atstovais, bet jie nesileidžia į kalbas. Ar yra koks nors teisinis būdas šiai problemai išspręsti? Ir ar teisės aktai nedraudžia gyvenamuosiuose namuose šalia įsikurti ir žmonėms, ir verslo įmonėms?“ – klausia Rasa iš Klaipėdos.

Atsako advokatų profesinės bendrijos „Balticlaw Pranckevičius, Valiulis ir partneriai“ advokatas Andrius Pranckevičius.

Atsakant į pateiktus klausimus, visų pirma, būtina pabrėžti, kad gyvenamosios paskirties daugiabučiame name esančiose patalpose galima teikti teisines paslaugas. Net jei jos naudojamos kaip gyvenamosios patalpos, o patalpų paskirtis nėra pakeista. Svarbu, kad nebūtų daroma žala daugiabučio gyvenamojo namo bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui ir gyvenamajai aplinkai, o trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos nebūtų pažeidžiamos.

Jeigu šios veiklos vykdymas susijęs su klientų lankymusi, sprendimą dėl daugiabučio namo gyvenamųjų patalpų, nepakeitus jų paskirties, naudojimo priima daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85straipsniu. Sprendimas leisti vykdyti tokio pobūdžio veiklą priimamas tik turint su šiomis patalpomis bendras sienas ir (ar) perdangas turinčių butų ir kitų patalpų savininkų raštišką sutikimą.

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.

Be kita ko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių patiriamos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės.

Taigi, butų savininkų balsų dauguma galima priimti sprendimus dėl bendrųjų patalpų naudojimo bei disponavimo jomis. O tuo atveju, jei toks sprendimas nėra priimtas, remiantis tiek pateikiama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostata, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika, butų savininkai visus mokesčius dengia proporcingai savo daliai.