Anot menotyrininkės Ainės Jacytės, naujausiose tapytojos drobėse daug šviesos, koloritas ryškus, tačiau dailininkė išvengia drastiškų, nenatūralių kontrastų. Kūrėjos potėpiai emocionalūs, bet paveikslų erdvėse nekeliantys chaoso. I. Mikuličiūtės kūriniuose atsiranda lengvumas, kuris perteikiamas paliktais dažais, nedengiamais drobės plotais, lengvomis lesūromis. Tapytoja kūriniuose laisva, pozityvi, besimėgaujanti vaizduojamu motyvu ir kūrybiniu procesu.

Skulptorius Sigitas Straigis, pasak menotyrininkės Vitos Tamoliūnaitės, stengiasi atitrūkti nuo realistinio vaizdavimo būdo, vengia tiesmukai tikrovės formas perkelti į kūrybą, pasinerdamas į idėjos pavertimą daugiabalse abstrakcija. Abstrakcijomis skulptorius teigia galįs pasakyti daugiau, nes jos neuždaro minties, leidžia žiūrinčiajam susikurti individualius asociacijų ir prasmių sąskambius. Statiškoje skulptūros prigimtyje autorius stengiasi įkūnyti veiksmą, judesį, veržlumą. Menininkas, priverčiantis paklusti medį, metalą, akmenį, prisipažįsta siekiantis sugauti proveržio pojūtį, nutverti tai, ką galima pajausti, bet ko negalima pačiupinėti.

Pradžia: 2017-01-04 10:00
Pabaiga: 2017-02-04 17:00
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus
K. Petrausko g. 31, Kaunas