P. Lileikio nuotr.

2017 m. balandžio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 12,437 tūkst. galvijų ir pagaminta 3,219 tūkst. t galvijienos skerdenų, atitinkamai 14,74 ir 14,02 proc. mažiau nei 2016 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 10,198 tūkst. galvijų skerdenų buvo suklasifikuotos pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę ir, palyginti su 2016 m. balandžio mėn., šis skaičius sumažėjo 15,47 proc. 2017 m. balandžio mėn. vidutinė galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 112,68 EUR/100 kg, o supirkimo pagal skerdenas (įskaitant transpor-tavimo kaštus) – 245,93 EUR/100 kg – atitinkamai 11,05 proc. ir 7,40 proc. didesnės kainos nei 2016 m. balandžio mėn.