Scanpix nuotr.

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė Darbo kodekso pataisoms.

„Vyriausybė šiandien pritarė. Aš nieko naujo nepasakysiu, ką ir deklaravome – tai, kas yra sutarta Trišalėje taryboje, yra adaptuota į įstatymų paketą, ir Vyriausybė posėdyje tam pritarė. Dabar darbas persikelia į Seimą“, – sakė Premjeras Saulius Skvernelis.

Pasak Premjero, tiek „valstiečių žaliųjų“, tiek Socialdemokratų partijos koalicinėje taryboje yra išsakiusios poziciją palaikyti Seime tą variantą, kuris buvo suderėtas Trišalėje taryboje.

„Tai netrukdo Trišalei tarybai tęsti savo derybas ir siūlyti įstatymo pataisas po liepos 1 dienos“, – sakė S. Skvernelis.

Premjero vertinimu, svarbiausias derybose pasiektas pokytis – suteikta daugiau įgaliojimų darbuotojų atstovams derėtis.

„Buvo atverti skyriai, dėl kurių galima derėtis. Tiek Vyriausybė aktyviai dalyvavo, savo poziciją pasakė, bet derybos yra derybos, nėra vieno laimėtojo. Mes irgi galbūt nesame patenkinti, nes dėl kai kurių Vyriausybės siūlymų taip pat nepavyko susiderėti“, – sakė S. Skvernelis.

Kaip ELTA jau rašė, remiantis susitarimais, darbdaviai privalės vesti visų darbuotojų, išskyrus dirbančių pagal nekintantį darbo grafiką, laiko apskaitą.

Palengvintos sąlygos gauti nedarbo išmoką. Teisę į nedarbo išmoką turėtų žmogus, kuris iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 (o ne 24, kaip nurodyta priimtame Nedarbo socialinio draudimo įstatyme) mėnesių.

Ateityje pavyzdinę darbo sutarties formą tvirtintų ir darbo sutarties pasibaigimo, kai neįmanoma nustatyti fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos, tvarką tvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministras.

Darbo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimo, tarpininkų apmokėjimo bei arbitrų atlygio dydį bei apmokėjimo tvarką tvirtintų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Sutarta, kad kasmetinių atostogų dienos, sukauptos iki naujo Darbo kodekso įsigaliojimo (liepos 1 dienos), bus perskaičiuojamos darbo dienomis, įvedant koeficientus, kurie priklausys nuo sutartos kasmetinių atostogų trukmės.

Pagal naująjį susitarimą darbuotojai per savaitę negalės dirbti ilgiau nei 60 val., įskaitant papildomą darbą ir viršvalandžius. Dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą taikomas 3 mėnesių apskaitinis laikotarpis, o maksimalus darbo laikas – ne daugiau kaip 52 val. per savaitę, neįskaitant papildomo darbo ir šio apribojimo netaikant budėjimui.

Šalys taip pat sutarė, kad darbuotojai per metus galės atostogauti 20 darbo dienų, o papildomos ir pailgintos atostogos bus reguliuojamos Vyriausybės nutarimais.

Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Posėdyje sutarta, kad informacija apie darbo užmokestį bus teikiama, jei profesijos grupėje yra daugiau nei du darbuotojai.

Nuspręsta nekeisti nuostatų, kad darbuotojai turės teisę, išdirbus daugiau nei trejus metus darbo vietoje, esant ypatingoms aplinkybėms, prašyti darbdavio leisti dirbti nepilną darbo dieną, tačiau dėl sudėtingų sąlygų pastarieji galėtų netenkinti šio prašymo. Vis dėlto jei jis bus patenkintas, darbuotojui negalės būti mokamas mažesnis nei minimalus valandinis darbo užmokestis už realiai išdirbtą darbo laiką.

Trišalės tarybos nariai bus priimami pagal tuos pačius kriterijus, kaip buvo nustatyta prieš mėnesį pasipildžius tarybai. Organizacija turėtų veikti ne mažiau kaip trejus metus, būti juridiniu asmeniu, turėti ne mažiau kaip penkis darbuotojus, jai neiškelta bankroto byla, neturi skolų, veikia tarptautiniu lygmeniu, turi atstovų ar padalinių teritoriniu lygmeniu.

Asmenims, įsivaikinantiems vaikus, suteikiama teisė į tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas (Prezidentūros siūlymas, jau pateiktas Seime, kuriam pritaria ir socialiniai partneriai).