Flickr.com nuotr.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) skyrė baudas penkioms šilumos tiekimo įmonėms ir vienam reguliuojamam šilumos gamintojui, kurie 2015 m. nenaudingai vartotojams pirko biokurą, t.y. biržoje įsigytas biokuras neviršijo pusės viso šilumai gaminti reikalingo kiekio.

Visoms šešioms uždarosioms akcinėms bendrovėms skirtos piniginės baudos: „Mažeikių šilumos tinklams“ – 8 tūkst. eurų bauda, „Tauragės šilumos tinklams“ – 4470 eurų, „Litesko“ (filialas „Kelmės šiluma“ nepirko reikiamo kiekio) – 1462 eurų, „Ignalinos šilumos tinklams“ – 847 eurų, „Skuodo šilumai“ – 728 eurų, „Matuizų plytinei“ – 1129 eurų baudos.

Remiantis Energijos išteklių rinkos įstatymu, 2015 m. šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi gamintojai turėjo įsigyti biržoje ne mažiau nei 50 proc. šilumai gaminti reikalingo biokuro kiekio. Nuo 2016 metų privalomas įsigyti kiekis siekia 100 proc. Taip norima užtikrinti, kad vartotojams šiluma būtų tiekiama mažiausiomis sąnaudomis.

Jeigu nesilaikoma galiojančių reikalavimų, t. y. be pateisinamų priežasčių šilumai gaminti reikalingas biokuras neperkamas biržoje, gali būti skirta bauda nuo 289 eurų iki 1 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios licencijuojamos veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.