Redakcijos archyvo nuotr.

Primename, kad iki 2017 m. spalio 31 d. savivaldybėse (seniūnijose) priimamos pavėluotos norinčiųjų gauti paramą už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz., jo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stiprų poveikį valdai padariusi stichinė nelaimė).

Pareiškėjas ar įpėdinis turi savivaldybės (seniūnijos) darbuotojui per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, pateikti prašymą dėl pavėluotos paraiškos priėmimo ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Visa tai reikia padaryti ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 31 d.

Darbuotojas, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, pagal pareiškėjo pateiktus duomenis užpildys elektroninę paraiškos formą ir ją kartu su pareiškėju patvirtins. Prašymas dėl pavėluotos paraiškos priėmimo ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai bus išsiųsti paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos turi būti užpildytos ir patvirtintos Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje. Užpildyta paraiškos popierinė forma arba elektroninė rinkmena (word, pdf ir kt.) nebus priimama.