P. Lileikio nuotr.

Europos Komisija pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos antrajam pakeitimui.

Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su kooperacijos plėtros skatinimu žemės ūkyje. Praplėstas žemės ūkio veiklos apibrėžimas, nustatant, kad pripažintų žemės ūkio kooperatyvų veikla superkant ir realizuojant savo narių pagamintus žemės ūkio produktus taip pat yra priskiriama žemės ūkio veiklai. Tai reiškia, kad šie kooperatyvai turės galimybę kreiptis paramos pagal programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”. Taip pat pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams pagal priemonės „Investicijos į materialųjį turtą” veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ numatyta galimybė taikyti didesnį (maksimaliai galimą) paramos intensyvumą – 50 proc.

Siekiant spartesnio bioįvairovės išsaugojimo, priemonė  „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas” papildyta nauja subveikla, pagal kurią bus teikiama parama daugiamečių žolių juostų įveisimui ariamoje žemėje.