Debarbiai vėl dirbs viešuosius darbus, tačiau šie vadinsis kitaip – Užimtumo programa. / Giedrės Minelgaitės fotomontažas

Iki šiol seniūnijų aplinką tvarkydavo bedarbiai, dirbantys viešuosius darbus, tačiau nuo liepos pirmosios nebeliko Viešųjų darbų programos. Seniūnijoms buvo iškilusi rimta grėsmė apsileisti, nes jose realiai nepakanka aplinką tvarkančių darbuotojų. Tačiau įpusėjus liepai seniūnai vėl gali lengviau atsikvėpti – į jų teritorijas bedarbiai sugrįžta.

Panaši programa

Tiesa, į seniūnijas grįžtantys bedarbiai dirbs jau ne viešuosius darbus, o seniūnijų aplinką tvarkys pagal kitą programą. Paskelbta Užimtumo didinimo programa, pagal kurią iš viso Kėdainių rajono seniūnijose galės darbuotis 40 asmenų.

Iki gruodžio 31 dienos vyksiančios programos metu bus atliekami miestų ir gyvenviečių gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros darbai, taip pat socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkaus remonto pagalbiniai darbai, pagalbiniai maisto paruošimo, patalpų, aplinkos tvarkymo bei kiti darbai socialinės ir visuomeninės paskirties įmonėse, įstaigose bei organizacijose.

Taip pat vyks istorijos ir kultūros paveldo, parkų, muziejų, kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo darbai, upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai.

Be to, programos dalyviai taip pat galės darbuotis teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems ar neįgaliems asmenims.

Kas pretenduoja?

Numatoma, kad Užimtumo didinimo programoje galės pretenduoti dalyvauti vyresni nei 40 metų asmenys, taip pat nėščios moterys, vaiko tėvai ar globėjai, auginantys vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra.

Taip pat asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, ir piniginės socialinės paramos gavėjai, priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir profesinės reabilitacijos programas.

Asmenys pagal programą darbuosis ir galės užsidirbti vidutiniškai du mėnesius.

40 ir vyresni – dažniausi bedarbių gretose

Šių metų pradžioje Kėdainių rajone buvo užregistruotas 28 471 darbingo amžiaus žmogus. Teritorinėje darbo biržoje buvo registruoti 2 027 bedarbiai, iš kurių didžiausią dalį – net 71,8 proc. – sudarė asmenys, kurių amžius siekia 40 metų ir daugiau.

419 asmenų yra socialinės paramos gavėjai, 148 nėščios moterys arba tėvai, auginantys vaiką iki 8 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų, ir keturi asmenys, kurie yra grįžę iš įkalinimo įstaigų.

 

Eglė KUKTIENĖ