FB pieš.

Ar esate patenkinti kaimynais? O jie jumis? Viskas mūsų gyvenime yra dėsninga, turi prasmę ir visko, ką turime, mes nusipelnėme. Net kaimynai yra mūsų sielos atspindžiai. Atrodo keistai, bet sunkumai su kaimynais taip pat padeda žmogui gerėti ir tobulėti.
Svarbiausia, įžvelgti, kokios pamokos įvyniotos į nebūtinai gražų dovanų popierių. Lygiuojamės ir kopijuojame Bendravimo su kitais žmonėmis problemą sukelia nesugebėjimas gyventi savo gyvenimo ir palikti kitų ramybėje. Mus veikia konkurencijos procesas. Apsigyvenote naujame turtingųjų rajone? Jūs, greičiausiai, lygiuositės į juos pagal tam tikrus atributus.
Vieni nusiperka tokį pat prabangų šunį ir pastato jam tokį pat prabangų voljerą, kaip kiti turi. Kiti – įrengia ne mažesnę terasą nei pas kaimyną, kad tik nepasirodytų ubagais. Tokie procesai vyksta be didesnio įsisąmoninimo. Žmonės net gi save teisina, lyg jų poreikiai būtų panašūs kaip ir kaimynų poreikiai.
Kodėl? Nes mums labai rūpi, ką žmonės pasakys apie mus. Mums rūpi pritapti ten, kur esame. Tai nėra nei gerai, nei blogai. Svarbu nepulti į kraštutinumus ir nepamesti savo asmeninio gyvenimo. Priešingu atveju, nesąmoningai kaimynai mums pradeda kelti įtampą ir mes pradedame juos matyti ne tokius, kokie jie yra iš tikrųjų. Konkuruojantys su kitais žmonės pradeda pykti ant daugiau turinčių, daugiau pasiekusių, o nenorėdami atsilikti, įsitempia ir pradeda gyventi ne savo gyvenimus, vydamiesi svetimus žmones. Ir tokie svetimi kaimynai tampa labai blogi. Nedarydami nieko blogo.
Kaimynas irgi žmogus
Tvirto vidinio stuburo savininkai geba labiau domėtis savo gyvenimu ir sutaria su kaimynais geriau. O jei jų geros valios kitiems nereikia, tokie žmonės paprastai pasirenka būti formaliai mandagūs ir tiek. Jų vidus kaimynų atžvilgiu yra ramus ir tai yra vienas pagrindinių taikos su kaimynais garantų. Jei nepavyksta bendrauti draugiškai, bendraujame formaliai, bet nervų ląstelės ilsisi, o ne dirba. Pasiekiamas aukštasis pilotažas, būtinai išbandykime. Ir nereikia pataikauti bei apsimetinėti. Tiesiog leiskite sau ir kitiems būti.
Susiderinkime
Gyvenu name su kaimynais. Savo balkone turiu nuostabaus garso varpelius. Tačiau jų garsas ne toks nuostabus keliems kaimynams. Todėl dažniausiai varpeliai yra surišti. Tačiau iš didelės meilės sau kartais aš juos atrišu ir visai nebijau galimų piktų žvilgsnių ar komentarų. Jei aš galiu mėgiamus varpelius užrišti dėl kaimynų, vadinasi, kaimynai šiek tiek pakęs muzikos dėl manęs. Žinoma, aš nesiklausau vėjo varpelių, kai labai vėjuota, naktimis, ypač per pilnatį ir anksti ryte.
Neapkalbinėkime
Barnius tarp kaimynų dažnai kelia apkalbos. Šeimos apsiraizgo nenuoširdumo voratinkliais, o nepatogiai situacijai iškilus, kažkas būtinai prasitaria. Štai jau ir yra vienas nesutarimas. Apkalbinėti žmones yra pakankamai įdomu. Jei norime savo bendruomenėje darnių santykių, reikėtų bent mažinti apkalbų kiekį. Užtenka, jei viena šeima, vienas namas, vienas butas priima sprendimą neapkalbinėti kitų ir jau atsiranda daugiau ramybės. Žmonės vieni kitiems daro stiprų poveikį, todėl pradėti nuo savęs verta visada.
Mažinkime reikalavimus
Dauguma žmonių nori gyventi geriau nei gyvena. Ypač kitų sąskaita. Tai svetimi medžiai saulę uždengia, tai tvora graži netelpa į sklypą, tai šuns lojimas trukdo išsaugoti sveiką protą. Žmonės vieni iš kitų vis kažko nori. Kai santykiai puoselėjami su mylimais ir mylinčiais, prašyti paslaugų yra gyvybiškai svarbu. Išminčiai moko, jog prašydami paslaugų mes stipriname santykius.
Bet kai paslaugų prašome iš tų, kurie mums nėra draugai, bet kuriais mes tik lengvai pasinaudoti norime, mes liekame tarsi skolingi, o tai kelia įtampas, sukuria erdvės manipuliacijoms, o šios gadina santykius. Ir nesvarbu, ar jos išaiškėja, ar lieka neįžvelgtos. Štai kodėl tenka ne tik tvoras griauti, bet ir medžius rauti. O atrodo buvome tokie geri kaimynai.
Pasaulio centras yra mumyse
Jei norime taikos savo viduje ir su kaimynais, mažiau domėkimės kaimynais ir kreipkime savo žvilgsnį į save. Būkime savimi ir leiskime šalia gyventi keistuoliams, triukšmautojams ir kitiems mums nepatogiems individams. Brėžkime savo ribas aiškiai įvardindami, koks kaimynų elgesys yra netinkamas ir prašykime liautis. Jei geros valios trūksta, kvieskimės į pagalbą atitinkamas tarnybas. Nebijokime būti nepatogūs kitiems. Geriau vieną kartą padaryti nei 10 kartų tuščiai pasipiktinti. Juk mūsų laisvė į poilsį vakare be trankios muzikos už sienos yra svarbi, ar ne? Išdrįsdami rūpintis savimi mes paaugame. Labai daug žmonių pasirenka skųstis, o dėl savęs taip nieko ir nepadaro. Linkiu geros vasaros! Būkime laimingi!