Medeikių kaime yra nupirktas butas, kuriame Sigutė Jakubauskaitė norėtų gyventi. Bet ją globojantys žmonės nusprendė kitaip - išvežė moterį į globos namus.

Biržų rajono gyventoja veržiasi iš Skemų socialinės globos namų, kuriuose prieš tris mėnesius apgyvendinta esą savo noru. Iš moters paimti asmens dokumentai, ji neva nepažįsta iš namų atvežtų baldų, nieko nežino apie jos turėtą žemę ir mišką bei kur yra jos pinigai. Jos žemę pardavė, pinigus valdo ir į globos namus išvežė „vaikystės kaimyne“ prisistatanti biržietė Palmyra Prašmantienė – buvusi garsi Biržų politikė ir savivaldybės administracijos vadovė.

Medeikių kaime yra nupirktas butas, kuriame Sigutė Jakubauskaitė norėtų gyventi. Bet ją globojantys žmonės nusprendė kitaip – išvežė moterį į globos namus.

Kreipėsi į prokuratūrą

Panevėžyje gyvenanti Valė B. (moters pavardė redakcijai žinoma) ėmėsi žygių padėti jos jaunystės draugei ir bendramokslei 60 – metei Sigutei Jakubauskaitei. Moters rūpesčiu Panevėžio apygardos prokuratūrą pasiekė S. Jakubauskaitės parašytas pareiškimas dėl apgaulės, psichologinio spaudimo ir smurto.

S. Jakubauskaitė prokurorams skundžiasi, kad biržietė Palmyra Prašmantienė ją prikalbino pasirašyti įgaliojimą, pardavė jos žemę ir pasinaudojo pinigais. „Niekam nesu davusi įgaliojimo pasisavinti mano pinigus“, – teigia S. Jakubauskaitė.

Moteris skundžiasi, kad iš buto, kurį ji turi Medeikių kaime, nežinia kur išvežti baldai. Jai globos įstaigoje neduoda asmens dokumentų, negana to – grasinama padaryti neveiksnia.

„Realybėje mano interesų niekas negina“, – skundžiasi moteris.

Redakcijos žiniomis, šis moters pareiškimas persiųstas į Panevėžio vyriausiąjį policijos komisariatą. Pareigūnai tikslins įvykio aplinkybes ir, jei matys pagrindą, pradės ikiteisminį tyrimą.

Valė B. su Sigute pažįstama nuo jaunystės. Abi baigė Rokiškio kultūros mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę. Vėliau Sigutė baigė Klaipėdos konservatoriją, ilgą laiką dirbo Ukmergės kultūros namuose.
„Ji stropi, tvarkinga atsakinga. O tokia situacija, kokioje ji yra dabar, ne be pašalinių pagalbos“, – įsitikinusi Valė B.

Panevėžietė prisipažįsta, kad toks pareiškimas atsirado po to, kai ji sukonfliktavo su Skemų pensionato vadovybe.

Moteris Sigutės prašymu norėjo ją nuvežti į Biržų rajoną aplankyti artimųjų kapų. Tačiau įstaigos vadovybė jai nedavė asmens tapatybės kortelės, kitų dokumentų. Manydama, kad taip pažeidžiamos žmogaus teisės, moteris draugę paskatino kreiptis į teisėsaugą.

Jaučiasi apgauta

„Mane apgavo Palmyra Prašmantienė. Ji mane išnaudojo labai gudriai. Į akis vienaip daro, o už akių – kitaip“, – taip pokalbį su korespondente pradėjo Skemų pensionate šiuo metu gyvenanti Sigutė Jakubauskaitė. Anot pašnekovės, Skemų pensionate P. Prašmantienė Sigutę aplanko. Tačiau paklausta apie jos už parduotą žemę pinigus pokalbį neva tuojau baigia ir išskuba. Sigutė sako, kad jai palieka labai nedideles pinigų sumas.

Moteris skundėsi, kad jai Skemuose labai blogai. Mini leidžiamus vaistus, nuo kurių ji nuolat nori miego ir jaučia dusulį. Į globos namus atvežti jos baldai, bet jai kažkodėl neprimena senųjų, buvusių jos bute. Moteris pasakojo su drauge iš Panevėžio norėjusi nuvažiuoti aplankyti artimųjų kapų, tačiau globos namų vadovybė jai nedavė pasiimti asmens dokumentų. Sigutė neslėpė, kad ir telefonu kalbėtis ji ne visuomet galinti.

„Noriu gyventi savo namuose. Pasiilgstu savo draugių, čia neturiu su kuo pasikalbėti“, – skundėsi moteris.
S. Jakubauskaitė pasakojo esanti medeikietė. Jos tėvai mirė, prieš ketverius metus žuvo jos brolis.
Moteris netoli Medeikių, Brigiškių kaime, paveldėjo žemės ir miško. Sigutė ją nuomojo Medeikių žemės ūkio bendrovei, kuri jai mokėjo nuomą, ir, pasak moters, elgėsi sąžiningai.

„Mirus tėvams ir broliui reikėjo tvarkyti turtinius reikalus, o aš nemoku tokių dalykų daryti. Mane P. Prašmantienė susirado per brolio gimines. Pasisiūlė padėti. Žinau, kad ji dirbusi žemėtvarkininke, išmano tuos reikalus. Nuėjome pas notarę J. Pronckienę, parašiau jai įgaliojimą tvarkyti dokumentus ir parduoti man priklausantį turtą. Kiek suabejojau, kai buvo pasiūlyta P. Prašmantienei paimti už parduotą turtą gautus pinigus. Bet sutikau. Mano pasirašyto įgaliojimo į rankas man nedavė. Po to mane išvežė į Rokiškį, pradėjo vežioti po ligonines. Gal siekia padaryti neveiksnia? O gal jau padarė, nežinau“, – pasakojo S. Jakubauskaitė.

Pašnekovė minėjo, kad jai teko gyventi ir pensionate Rokiškio rajone, ir Nemunėlio Radviliškyje esančiuose globos namuose. Bet ji norėjusi savo būsto. Todėl labai apsidžiaugė, kai P. Prašmantienė pardavė dalį žemės ir jai padėjo nusipirkti butuką Medeikių kaimo daugiabutyje. Čia moteris apsigyveno praėjusį rudenį. Deja, ji spėja, kad tai buvo tik apgaulė, nes pati neva girdėjo, kaip jos globėja minėjo, jog ji čia gyvensianti neilgai. Dabar ji spėja, kad ir žemė buvo parduota visa, o ne dalis. O pinigus paėmusi moteris galėjo juos pasisavinti.

S. Jakubauskaitė sako, jog ji, apsigyvenus nupirktame bute, vis laukė, kada P. Prašmantienė atiduos likusius pinigus. Tačiau taip ir nesulaukė.

Moteris sako, kad ji į Skemų pensionatą išvežta apgaule. P. Prašmantienė neva atvažiavo, paėmė jos pensiją ir pasiūlė nuvažiuoti į Skemų kultūros namus pasižiūrėti, kaip gražiai ten dainuoja, gal ir ji norėsianti pakoncertuoti. Nuvežė – ir paliko.

„Sakiau, kodėl turiu mirti pensionate, jei galiu mirti savo namuose ir gyventi iš savo pinigų“, – apgailestavo moteris. Sigutė minėjo, kad ją užtarianti Medeikiuose gyvenanti Onutė Maskoliūnienė. Moteris, visuomet patardavo nesirašyti po visais siūlomais dokumentais, tačiau Sigutė jos neklausiusi.
Sigutė ją aplankančios P. Prašmantienės vis klausia apie pinigus. Tačiau Palmyra neva vis žada moters neapleisti, žiūrėti, o pinigai reikalingi Sigutės butui išlaikyti, kapus prižiūrėti. „Išvažiuodama dar kokį 10 eurų palieka“, – kalba Sigutė.

S. Jakubauskaitė sakė parašiusi prašymą globos namų vadovui, kad išleistų ją gyventi į namus. Bet direktorius sakė to negalintis padaryti. Tačiau pažadėjo duoti transportą, kad ji galėtų nuvažiuoti į savo butą, aplankyti kapus.

„Aš noriu sugrįžti į namus. Ar galite man padėti?“- su viltimi balse korespondentės klausia Sigutė Jakubauskaitė. Ji sako Skemuose lankanti bažnyčią ir meldžianti Dievo pagalbos, kad galėtų sugrįžti į savo namus.

Palmyra Prašmantienė tikina, kad S. Jakubauskaitės pinigai niekur nedingę - jie yra banke, Sigutės sąskaitoje.

Palmyra Prašmantienė tikina, kad S. Jakubauskaitės pinigai niekur nedingę – jie yra banke, Sigutės sąskaitoje.

Žemę pardavė bendru sutarimu

Buvusi Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorė, Žemėtvarkos skyriaus vedėja, Biržų miesto seniūnijos specialistė Palmyra Prašmantienė šiuo metu jau pensininkė. Paklausta apie Sigutę Jakubauskaitę, ji nenustebo išgirdusi, jog moteris ją laiko apgavike. „Ji nepatenkinta, nes aš ją išvežiau į Skemų pensionatą. Anksčiau Sigutę į gydymo įstaigas veždavo policija ir medikai. Bet šį dalyką sprendžia medikai. Jie konstatavo, kad Sigutei reikalingas gydymas. Tą gali patvirtinti ir socialiniai darbuotojai – tiek Biržų, tiek Parovėjos seniūnijos. Mes aptarėme, kad ją reikia vežti ne į Rokiškio psichoneurologijos ligoninę, bet į Skemus. Ten yra ansambliukų, ji galėtų koncertuoti“, – tikino P. Prašmantienė.

Moteris aiškino, kad Sigutė yra jos „vaikystės kaimynė“. Visi giminės jos atsisakė.

Ji bandžiusi S. Jakubauskaitei kažkaip padėti, bet tai daryti labai sunku. Dėl negalios moterį ištinka priepuoliai. Bėda, kad ji neva nevartoja vaistų, kurie leistų kontroliuoti ligą.

„Ji nepiktybinė, gerietė. Bet kaimynai nuo jos pavargsta. Būna, sugalvoja, atsidaro langus ir naktimis dainuoja. Jei ji gyventų netoli mūsų, galėčiau ją globoti, bet dabar sudėtinga privažinėti“, – kalbėjo P. Prašmantienė.

Pašnekovė teigė, kad dalį S. Jakubauskaitės žemės ji pardavusi bendru sutarimu. Už gautus pinigus nupirkusi gerą, suremontuotą butą Medeikiuose, naujus baldus. Kiti S. Jakubauskaitės pinigai yra padėti banke, jos sąskaitoje. Kiek moteriai pinigų reikia ir kiek jų prašo, tiek P. Prašmantienė jai neva ir duoda.
Pašnekovė tikino, kad Sigutę lanko. Bėda ta, kad globotinei visą laiką reikia daug pinigų – mat kiek jų bebūtų, visus išleidžia. Dar atsiranda tokių, kurie iš jos tuos pinigus išprašo.

Prieš išvežant į pensionatą buvo tokia situacija, kad Sigutė nešdavo daiktus ir palikdavo prie konteinerio, nes jai atrodydavo, kad kiti žmonės blogiau gyvena.

„Ji kalba, kad norėtų gyventi savarankiškai. Bandėme vos ne aukcioną skelbti, prikalbinti ateinančius socialinius darbuotojus ją prižiūrėti. Bet sunku surasti žmogų. Ji visų atsisakė. Prašiau ją priimti į Savarankiško gyvenimo namus, bet su jos neįgalumu čia gyventi negerai. Siūliau jos draugei Onai Maskoliūnienei prižiūrėti, bet ji pati be sveikatos“, – kalbėjo Prašmantienė.

Buvusi savivaldybės administracijos direktorė teigė, kad tam, jog Sigutė galėtų grįžti į savo namus, reikia nuolat prižiūrinčių specialistų. Tačiau ji sutiko, kad būtų idealus variantas, jei Sigutė gyventų savarankiškai savo namuose ir ją prižiūrėtų žmogus.

Globėjo neatsirado

Parovėjos seniūnijos socialinė darbuotoja Solvita Martinonienė sakė, kad seniūnija sutiko, jog S. Jakubauskaitė dėl sveikatos būklės negali savarankiškai „funkcionuoti“. „Mes pritarėme iš tos pozicijos, kad žmogus vargsta ir nesupranta, kad vargsta, todėl palaiminome šį sprendimą“, – sakė socialinė darbuotoja.

Tiesa, buvo svarstyti variantai apie ateinantį globėją. Bet tokio globėjo neatsirado.
„Giminės, kol buvo turto, ja rūpinosi, o vėliau pasiūlė pensionatą. Kad artimieji iš jos lėšų galėtų skirti globėją, reikalinga nustatyti dalinį neveiksnumą. Dabar toks neveiksnumas nenustatytas. Todėl komisija nusprendė, kad pensionatas geriausias variantas. Mes negalime konstatuoti, kad Palmyra Prašmantienė ją apgavo. Abi tarėsi, vienu metu buvo patenkintos. Supratau, kad tarp jų buvo sandėris, abiem buvo aktualu parduoti dalį žemės. Sigutė pas notarą įvardino, kad supranta, ką daro“, – kalbėjo S. Martinonienė.

Ji sutinka, kad geriausias variantas Sigutei Jakubauskaitei būtų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose.

Medeikiuose gyvenanti S. Jakubauskaitės draugė Ona Maskoliūnienė sakė, kad kai Sigutei sveikata pablogėja, būna problemų. Bet mėnesį pagydoma ligoninėje, ir vėl kokį pusmetį gali gyventi.

„Tačiau viena gyventi ji gali. Nueina ir į parduotuvę, ir apsiskalbia, ir susitvarko. Jei ji gyventų Medeikiuose, galėčiau pas ją kasdien nueiti ir pasižiūrėti, kaip jai sekasi. Nors kitų žmonių jai ir nereikia, ji puikiai susitvarko pati. Dabar su ja buvo pasielgta nesąžiningai“, – įsitikinusi O. Maskoliūnienė.

Prašė išvežti į globos namus

Medeikiuose, tame pačiame name, kur yra Sigutės butas, gyvenanti Alė Plepienė įsitikinusi, kad moteris turėjo būti apgyvendinta globos namuose, kur yra nuolatinė priežiūra. „Toks žmogus negalėjo savarankiškai gyventi, o tik prižiūrimas medikų“, – įsitikinusi ji.

Moteris sakė, kad P. Prašmantienė ją tikrai globojo. Nuolat lankė, maišais veždavo maisto produktus.
„Mes P. Prašmantienei ir naktį skambindavome. Prašėme, kad ligonei nejungtų dujų baliono, nes bijojome sprogimo. Viena kaimynė negalėdavo naktimis išsimiegoti, nes ji vis leisdavo vandenį – bijodavo, kad neužtvindytų. Dažnai šūkaudavo, ypač naktimis, o atidariusi langus dainuodavo ir diriguodavo. Būdavo ir agresijos priepuolių, kai į kiemą baimindavosi išeiti net vyrai“, – pasakojo A. Plepienė.

Namo gyventojai svarstė, kad P. Prašmantienė moterį globojo ne už dyka.

„Bet ji ir mynėsi. Kas norės veltui vargti su tokiu ligoniu?“ – svarstė jie.

Jei būtų prašę – būtų svarstę

Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius sakė, kad Sigutė Jakubauskaitė Skemų pensionate apgyvendinta jos pačios prašymu. Kadangi S. Jakubauskaitė yra veiksni, tik ji pati ir gali teikti prašymą komisijai. Savivaldybės Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimu moteris Skemuose apgyvendinta nuo šių metų balandžio 12 dienos. Prašymą ji pateikė kovo mėnesį. „Dėl apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose jos vardu nebuvo pateikta prašymo. Jei jis būtų, būtume svarstę“, – sakė K. Knizikevičius.

Pasiimti nesisiūlo

Skemų socialinės globos namų socialinė darbuotoja Daiva Kaupienė sakė, kad S. Jakubauskaitei šiuo metu yra adaptacijos periodas. Moteriai labai sunku apsiprasti, nes prieš tai ji gyveno savarankiškai. „Kad ji vaikšto, skundžiasi, skambina – ne naujiena. Bet jeigu ją kas nors nuskriaudė, tai nuskriaudė iki patenkant pas mus. Ji šiuo metu nuosavybės teise turi butą. Apie jokį kitą turtą – žemę ar mišką – duomenų nėra. Koks turtas buvo iki tol ir kas išparceliuota, kol atvyko į Skemus, mes nežinome“, – sakė socialinė darbuotoja.

D. Kaupienė teigė, kad jų klientė labai tvarkinga, gražiai atrodo, ir, kai sveikata gera, su ja galima susikalbėti ir susitarti.

Asmens dokumentai paimti iš visų Skemų globos namų gyventojų. Tokios yra vidaus tvarkos taisyklės.
Šiuo metu 80 procentų išmokos, kurias S. Jakubauskaitė gauna, pakliūva į Skemų socialinės globos namų sąskaitą. Moteris į rankas gauna 20 procentų. Ji aprengta, pavalgiusi, po stogu, turi dušą ir kitus patarnavimus. Pasak socialinės darbuotojos, Sigutei pinigų nuolat trūksta. Deja, jų vertės moteris nesupranta.

„Sigutė būtų sugebėjusi gyventi savarankiškai, jei būtų žmogus, kuris jai padėtų. Esant lankomajai priežiūrai ji galėjo normaliai gyventi namuose. Arba globojant už paliktą žemę. O apie pas mus apgyvendintų neįgaliųjų giminaičius ir artimuosius net knygą būtų galima parašyti. Jie atsiranda tarsi iš niekur, ir turtas labai parūpsta. Tačiau tokių, kurie šiuos žmones pasiimtų prižiūrėti, nebuvo“, – kalbėjo socialinė darbuotoja.

Skemų socialinės globos namuose gyvena per 370 globotinių.

Skemų globos namų direktoriui Gintarui Girštautui prisiskambinti kelias dienas nepavyko.

Dokumentai paimti, pasirašius sutikimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Adomavičiūtė teigia, kad asmens dokumentai Skemų socialinės globos namuose yra saugomi, vadovaujantis Skemų socialinės globos namų direktoriaus 2017-01-06 d. įsakymu Nr. (V2) -1. 7-1 „Dėl asmens dokumentų (paso, asmens tapatybės kortelės, leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, neįgaliojo pažymėjimo) laikymo ir saugojimo Skemų socialinės globos namuose“ nustatyta tvarka. Joje numatyta, kad gyventojų asmens dokumentai (tokie kaip pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje ar neįgaliojo pažymėjimas) paimami saugoti, pačiam asmeniui arba jo globėjui (rūpintojui) pasirašius sutikimą.
Jurgita Morkūnienė