Scanpix nuotr.

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir telefonu, ir raštu gauna daug asmenų paklausimų dėl galimybės palikti vieną vaiką namuose.
Šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai nereglamentuoja, nuo kada, kuriam laikui ir kokio amžiaus vaikus galima palikti vienus namuose, bet visais atvejais už vaiko saugumą ir jo poreikių tenkinimą yra atsakingi tėvai.
Žmonės teiraujasi, kokio amžiaus vaikai ir kokiu paros metu gali būti paliekami vieni namuose, kas galėtų būti nesaugu vaikui, kokie veiksmai būtų vertinami kaip netinkamai vykdoma tėvų pareiga rūpintis savo vaikais. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, tėvams tenka pagrindinė atsakomybė už saugios, vaiko visapusiškam ir harmoningam vystymuisi tinkamos šeimos aplinkos kūrimą, rūpinimąsi vaiko sveikata, jo dvasiniu ir moraliniu vystymusi.
Visų pirma tėvams ir globėjams (rūpintojams) reikėtų vadovautis bendrais protingumo principais – palikti tik tokius vaikus, kurie gali savarankiškai pasirūpinti savimi. Pavyzdžiui, paliekami vaikai patys gali pavalgyti, moka naudotis būtiniausiais buities prietaisais, atrakinti ir užrakinti duris, suvokia, kad namų durys turi būti visada užrakintos, neįsileisti svetimų žmonių, moka ir gali paskambinti telefonu tėvams ar kitiems suaugusiesiems, kuriais pasitikima, ir kt.
Vaiko tėvai ar globėjai (rūpintojai) turi įvertinti vaiko amžių, brandą, psichologinį pasiruošimą būti vienam be suaugusiojo priežiūros, įgūdžius, ar jis, likęs vienas, nekels pavojaus nei sau, nei aplinkiniams. Labai svarbu vaikui, kurį nusprendžiama palikti vieną namuose, paaiškinti tam tikras taisykles, tvarką, galimas situacijas ir pavojus, kaip elgtis vienu ar kitu atveju, taip pat nuolat domėtis, kaip jam sekasi būti vienam.
O kiekvieno žmogaus, įtariančio, kad kaimynų, pažįstamų ar kitų asmenų namuose paliekamas vaikas, kuris galbūt negali savimi pasirūpinti, ar vaikas paliekamas ilgam laikui, be maisto ir kitų būtinų dalykų, pareiga – apie tai informuoti savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių. Jo specialistai apsilankytų tokio vaiko gyvenamojoje vietoje, išsiaiškintų situaciją ir, esant reikalui, imtųsi priemonių, kad būtų apgintos nepilnamečio teisės bei geriausi interesai.