Šių metų proginį medelį ąžuoliukų giraitėje pasodino sklypo savininkas A.Augūnas (pirmas iš kairės), LMSA Ukmergės skyriaus pirmininkas A. Hofmanas (šalia) bei svečiai iš Ukrainos Jurijus Savinas ir Andrejus Čekanovskis.

Praėjusią savaitę Algirdo ir Audronės Augūnų Lietuvos Valstybės 100-mečio ąžuolyne, Ukmergės r., pasodintas proginis ąžuoliukas. Medelio sodinimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos miško savininkų asociacijos Ukmergės skyriaus nariai ir tarptautinio fotografijos plenero „Fotoodė grafui S.K. Kosakovskiui“, skirto grafo, įžymaus fotografo, mokslininko ir visuomenės veikėjo Stanislovo Kazimiero Kosakovskio 180-osioms gimimo metinėms, dalyviai iš Lenkijos ir Ukrainos.

Praėjusiais metais Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Ukmergės skyriaus nariai pritarė asociacijos generalinės asamblėjos metu iškeltai iniciatyvai dėl akcijos „Pasodinkime ir puoselėkime po 100 ąžuolų 100-ui Lietuvos valstybingumo metų“ ir prisidėdami prie kitų asociacijos narių pasodino 100 ąžuoliukų giraitę. Prasminga tai, kad ąžuoliukai suvešėjo Siesarties kraštovaizdžio draustinyje, šalia valstybės saugomo gamtos paveldo objekto Felinkos ąžuolo, Slabados kaime (buvusiame grafų Kosakovskių Lyduokių dvaro Felinkos palivarke). Neabejojama, kad Felinkos ąžuolui – gamtos milžinui – daugiau nei 500 metų, jo aukštis siekia beveik 25 metrus.

LMSA Ukmergės skyriaus pirmininkas Antanas Hofmanas sakė, kad giraitei skirti ąžuoliukai išauginti Kėdainių miškų urėdijos medelyne, iš Ukmergės krašte augančių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų – Felinkos, Lentvorų, Viškonių ąžuolų gilių. Šių metų proginis medelis išaugintas iš Felinkos ąžuolo gilės.

Ąžuoliuko sodinimo ceremonijoje dalyvavę tarptautinio fotografijos plenero atstovai teigiamai įvertino privačių miškų savininkų indėlį puoselėjant Lietuvos gamtą. Jie išreiškė susižavėjimą Lietuvos miškais ir mūsų šalyje gyvenančių žmonių nuoširdumu bei svetingumu.

Savo nuosavą sklypą ąžuoliukų giraitei skyręs A.Augūnas išsakė mintį, kad ąžuolynas, turintis išliekamąją vertę, ateityje bus plečiamas. Medeliai čia bus sodinami įvairiomis progomis. Vasario 16 dieną numatyta padaryti nuorodas, vedančias link ąžuolyno, kad jį galėtų aplankyti kuo daugiau žmonių. Rekreacinės infrastruktūros, pasak A.Augūno, dėl biurokratinių kliūčių įrengti šioje vietoje, deja, negalima.