Parsisiųskite

 
Gauk naujienas el. paštu:
Atsisakyti
 
 

2015-10-06

LTV2

Antradienis, spalio 6 d.

00:00 Trumposios žinios
00:05 Prisiminkime
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Trumposios žinios
00:50 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:20 Trumposios žinios
01:25 Muzikos pasaulio žvaigždės
02:00 V-ojo tarptautinio Šv. Jokūbo sakralinės muzikos festivalio atidarymo koncertas
03:30 Akis už akį
04:15 Algirdo Martinaičio 7 dalių oratorija Saulės giesmė
05:30 Gimtoji žemė
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Etnokultūros ratas
06:30 Kūrybos metas
07:00 Kaip atsiranda daiktai
07:25 Namelis prerijose
08:12 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Ukraina
11:45 DW naujienos rusų kalba
12:00 Euromaxx
12:30 Rusų gatvė. Žinios
13:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
14:00 Mokslo ekspresas
14:15 Brolių Grimų pasakos
15:15 Gustavo enciklopedija
15:45 Namelis prerijose
16:32 Namelis prerijose
17:15 Žinios. Ukraina
17:30 Istorijos detektyvai
18:15 Legendos
19:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
19:15 Šlovės dienos
20:00 Septynios Kauno dienos
20:30 Labanaktukas
20:40 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
20:50 Čaplinas
21:00 Keisčiausi pasaulio ginklai
21:50 DW naujienos rusų kalba
22:00 Naktinis ekspresas
22:30 Gėtė (Goethe!). Drama, Vokietija, 2010.
00:10 Trumposios žinios
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Trumposios žinios
00:50 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:25 Trumposios žinios
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės
02:00 Šerlokas

Trečiadienis, spalio 7 d.

00:10 Trumposios žinios
00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Trumposios žinios
00:50 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:25 Trumposios žinios
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės
02:00 Šerlokas
03:30 Akis už akį
04:15 Koncertas. Mocarto kodas: meilė...?
05:00 Televizijos kanalo LRT KULTŪRA naujojo sezono pristatymas visuomenei
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Etnokultūros ratas
06:30 Kūrybos metas
07:00 Kaip atsiranda daiktai
07:25 Namelis prerijose
08:15 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Ukraina
11:45 DW naujienos rusų kalba
12:00 Naktinis ekspresas
12:30 Septynios Kauno dienos
13:00 Istorijos detektyvai
13:45 Lietuvos tūkstantmečio vaikai
14:40 Muzikos pasaulio žvaigždės
15:15 Gustavo enciklopedija
15:45 Namelis prerijose
16:22 Namelis prerijose
17:15 Žinios. Ukraina
17:30 Linija, spalva, forma
18:15 Kai aš mažas buvau
19:00 Kultūrų kryžkelė. Trembita
19:15 Šlovės dienos
20:00 Kelias į namus
20:30 Labanaktukas
20:40 Peliukas Lukas
20:50 Čaplinas
21:00 Keisčiausi pasaulio ginklai
21:50 DW naujienos rusų kalba
22:00 ARTi
22:30 Imtynininkas (The Wrestler). , Prancūzija, 2008.
00:15 Trumposios žinios
00:20 Dabar pasaulyje
00:50 Trumposios žinios
00:55 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:25 Trumposios žinios
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės
02:00 Valentino Sventicko kūrybos vakaras

Ketvirtadienis, spalio 8 d.

00:15 Trumposios žinios
00:20 Dabar pasaulyje
00:50 Trumposios žinios
00:55 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:25 Trumposios žinios
01:30 Muzikos pasaulio žvaigždės
02:00 Valentino Sventicko kūrybos vakaras
03:30 Akis už akį
04:15 Žagarės vyšnių festivalis 2015
05:05 Bliuzo vakaras
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Etnokultūros ratas
06:30 Kūrybos metas
07:00 Kaip atsiranda daiktai
07:25 Namelis prerijose
08:10 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
10:00 LIVE Konferencija Vaikų ir jaunimo skaitymas kaip iššūkis XXI amžiuje: bibliotekos socialiniams pokyčiams 2015
13:00 Keisčiausi pasaulio ginklai
13:50 Valentino Sventicko kūrybos vakaras
15:15 Gustavo enciklopedija
15:45 Namelis prerijose
16:31 Namelis prerijose
17:15 Žinios. Ukraina
17:30 LRT Kultūros akademija
18:15 Kai aš mažas buvau
19:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
19:15 Šlovės dienos
20:00 Pažvelk į profesiją kitaip
20:30 Labanaktukas
20:40 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
20:50 Čaplinas
21:00 Legendos
21:50 DW naujienos rusų kalba
22:00 Naktinis ekspresas
22:30 Raudonmedžio rojus.
23:45 Raudonmedžio rojus.
00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Trumposios žinios
01:20 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:45 Trumposios žinios
01:50 Imtynininkas.

Penktadienis, spalio 9 d.

00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Trumposios žinios
01:20 Muzikos pasaulio žvaigždės
01:45 Trumposios žinios
01:50 Imtynininkas.
03:30 Akis už akį
04:15 Baras
05:05 Istorijos detektyvai
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Legendos
07:00 Kaip atsiranda daiktai
07:25 Namelis prerijose
08:12 Namelis prerijose
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios. Ukraina
11:45 DW naujienos rusų kalba
12:00 Naktinis ekspresas
12:30 Pažvelk į profesiją kitaip
13:00 Keisčiausi pasaulio ginklai
13:50 LIVE Algirdo Martinaičio 7 dalių oratorija Saulės giesmė
15:15 Gustavo enciklopedija
15:45 Namelis prerijose
16:31 Namelis prerijose
17:15 Žinios. Ukraina
17:30 Visu garsu
18:15 Kai aš mažas buvau
19:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
19:15 Kobzarius
20:15 Mokslo ekspresas
20:30 Labanaktukas
20:45 Vakaro pasakėlės
21:00 Linija, spalva, forma
21:50 DW naujienos rusų kalba
22:00 Muzikos savaitė
22:30 Purvini žaidimai.
00:15 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga
00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Trumposios žinios
01:20 Koncertuojanti Europa
02:05 Trumposios žinios
02:10 Prisiminkime
02:20 M. K. Oginskis – pralenkęs laiką

Šeštadienis, spalio 10 d.

00:15 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga
00:45 Dabar pasaulyje
01:15 Trumposios žinios
01:20 Koncertuojanti Europa
02:05 Trumposios žinios
02:10 Prisiminkime
02:20 M. K. Oginskis – pralenkęs laiką
03:15 Prisiminkime
03:30 Akis už akį
04:15 Mokslo ekspresas
04:30 Septynios Kauno dienos
05:00 Atspindžiai
05:30 Kelias į namus
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2015
06:45 Kai aš mažas buvau
07:30 Duokim garo!
09:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
09:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita
09:30 Kultūrų kryžkelė. Menora
09:45 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
10:00 Krikščionio žodis
10:15 Kelias. Laida evangelikams
10:30 Kijevo senovė. Meno pasaulis. Bajoras Mykola Lysenko
11:00 Žinios. Ukraina
11:15 Didžioji Lietuva. Lietuvių kalbos istorija
11:45 LRT Kultūros akademija
12:30 Visa teisybė apie Kolumbą.
14:00 Miranda
15:50 Muzikos pasaulio žvaigždės
16:25 Haudis Gaudis
16:50 Padūkėliai marsupilamiai
17:15 Atspindžiai
17:45 Žinios. Orai
18:00 XX Pažaislio muzikos festivalis
19:15 Lietuvių dokumentika. Prieš parskrendant į žemę
20:15 Kelias į namus
20:45 IQ presingas
21:15 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
21:45 Koncertuojanti Europa
22:30 Naktinis ekspresas
23:00 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
00:00 Panorama
00:22 Sportas
00:27 Orai
00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Žagarės vyšnių festivalis 2015
01:45 Legendos
02:30 Muzikos savaitė

Sekmadienis, spalio 11 d.

00:00 Panorama
00:22 Sportas
00:27 Orai
00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Žagarės vyšnių festivalis 2015
01:45 Legendos
02:30 Muzikos savaitė
03:00 Linija, spalva, forma
03:45 IQ presingas
04:15 Etnokultūros ratas
04:40 Etnokultūros ratas
05:05 Etnokultūros ratas
05:30 Etnokultūros ratas
06:00 Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Kai aš mažas buvau
06:45 Kai aš mažas buvau
07:30 Dainų dainelė
09:00 Pažvelk į profesiją kitaip
09:30 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas
10:00 Po laukinę gamtą
10:30 Kijevo senovė. Meno pasaulis. Michailas Bulgakovas. Miestas
11:00 Žinios. Ukraina
11:15 Įsižiūrėk, įsiklausyk
11:45 Legendos
12:30 Mūsų miesteliai
13:15 Mokslo ekspresas
13:30 Šventadienio mintys
14:00 Ugnies medžioklė su varovais
15:05 Ugnies medžioklė su varovais
16:25 Haudis Gaudis
16:50 Padūkėliai marsupilamiai
17:15 Rusų gatvė. Žinios
17:45 Žinios. Orai
18:00 Maestro. Saulius Sondeckis
20:00 Gintarinės batutos meistrai
20:30 Kultūra
20:45 Durys atsidaro
21:15 Euromaxx
21:45 Visu garsu
22:30 Naktinis ekspresas
23:00 Bliuzo vakaras
00:00 Panorama
00:22 Sportas
00:27 Orai
00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Festivalis Benai, plaukiam į Nidą 2015
02:35 Lietuvių dokumentika. Prieš parskrendant į žemę

Pirmadienis, spalio 12 d.

00:00 Panorama
00:22 Sportas
00:27 Orai
00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Festivalis Benai, plaukiam į Nidą 2015
02:35 Lietuvių dokumentika. Prieš parskrendant į žemę
03:35 Ugnies medžioklė su varovais
04:41 Ugnies medžioklė su varovais

į viršų

atgal

Naujausios


Pasiūlymai

Informacija kasdien

Vardadieniai:

Brunonas, Budvyda, Budvydas, Renatas, Vytenė

TV programa:

   
TV3 programa
LNK programa
BTV programa
   
   
LTV programa
TV6 programa
LTV2 programa
Lietuvos Rytas. TV
   

Apklausa

Ar numatomas minimalios algos didinimas paveiktų jūsų gerovę?

Kainos

Degalai:

Valiutos:

2015-10-06
Valiutos_usd
USD     0.8903 LT
EUR  
Arrow down
1 LT
Valiutos_gbp
GBP     1.3763 LT

Daugiau...

Žaliavos:

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow down
46.25   bar.
Dujos
Arrow up
2.464   MMBTU
Auksas
Arrow down
1135.4   oz

Anupro Dirvelės nuotykiai

Planeta nerimsta, kruta Lyg šunų aprieta būtų. O nuo Tigro ir Eufrato Žmonės tik Europą mato.
– Kas čia vyksta? Kas čia daros? – Klausia Onė iš kamaros. – Musulmonų gal jau čia Mums parūpino valdžia?
O Anupras: – Nieko naujo. Lietuvoj – nė lašo kraujo. Daug sunkiau lietuviai spruko Nuo maskvėnų politruko...
Nors Onutei strėnas gelia, Ji iškeps bėgliams duonelės. – Jų dalia labai sunki. Kaip ir mūsų praeity.