Parsisiųskite

 
Gauk naujienas el. paštu:
Atsisakyti
 
 
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00

Dainos liūdesys

Darius Peckus

Poeto Eduardo Mieželaičio duktė dailininkė tekstilininkė Daina Mieželaitytė jaunystėje buvo tikra gražuolė ir sudaužė ne vieno jaunuolio širdį.

Tačiau dabar ji gyvena viena su septyniolikmete dukra Karolina.

Dailininkė Daina Mieželaitytė gyvena viena su dukra Karolina. Į amžinybę išėjo ir jos tėvai, ir vyras Rimtautas.

Martyno Vidzbelio nuotrauka

Švinta. Saulės spindulys, prašokavęs senojo Vilniaus stogais, prasiskverbia pro langą, perbėga odiniais baldais ir sublizga nuotraukos stikle. Šalia gražaus vyro portreto stovi apvarvėjusi žvakė.
Dainos akyse jau senokai nebėra džiaugsmo kibirkštėlių. Ji liko viena su dukra šiame atšiauriame pasaulyje. Rimtautas ją ir dukterį paliko prieš dvejus su puse metų.
Daina jau nebeturi nei mamos, nei tėvo. Mama Stanislava Mieželaitienė ir tėvelis, garsus poetas Eduardas Mieželaitis, jau senokai išėję į amžinybę.

Įtakingo tėvelio užuovėjoje
Moksleive būdama, Daina šoko „Trimito“ ansamblyje, puikiai rašė rašinėlius, piešė, sportavo. Visada gražiai rengdavosi, nes tėtė drabužių parveždavo iš užsienio. Antakalnio 22-oje vidurinėje mokykloje mokytojai rašytojų vaikus vadino „ponų vaikais“, tačiau Daina nemanė esanti išskirtinė. Ją skirdavo iš kitų gal tik tai, kad jos draugių tėvai kasdien išeidavo į darbus, o Dainos - visą laiką būdavo namie. Mergina draugėms netgi pavydėjo tos laisvės.
Mieželaičių butą tvarkydavo ir šeimai pietus gamindavo tarnaitė. Tais laikais tarnaites samdė beveik kiekviena rašytojų šeima. Dainos ir devyneriais metais vyresnio jos brolio Aurimo mama pedagogė Stasė Mieželaitienė dirbo namie, buvo savo vyro sekretorė ir redaktorė, rūpinosi vaikais, buitimi. Pietų gaminti ji nemėgo. Sakydavo: „Ir taip turiu daug pareigų, o jei dar į virtuvę įlįsiu, iš manęs liks tik skuduras“. S.Mieželaitienė į turgų važiuodavo tarnybine mašina, nes poetas Eduardas Mieželaitis buvo tuometinės Aukščiausiosios Tarybos pirmininko pavaduotojas. Gyvenimas dar palengvėjo, atsiradus galimybei apsipirkti partinei nomenklatūrai skirtose parduotuvėse.
„Gyvenimą pažinojau tik iš knygų, - prisimena Daina Mieželaitytė. - Praktiškumo pamokų namie neįgijau, tėvai apie pinigus namie nekalbėjo. Iš kur jie gaunami ir kaip uždirbami, nežinojau. Aš neįsivaizdavau, kaip reikės gyventi ir tvarkytis ateityje, kai tapsiu savarankiška. Tokie dalykai, manau, yra ugdomi nuo vaikystės, o būtent šios „prisitaikymo abėcėlės“ aš nebuvau išmokusi“.

Daina Mieželaitytė su vyru Rimtautu

Daina Mieželaitytė su vyru Rimtautu

Vieną kartą pasivaikščiojimo metu Rimtautas užsiminė Dainai apie skyrybas.

Antano Sutkaus nuotrauka

Jaunuolis pavergė Dainą atkaklumu
Rimtautas buvo vienas iš tų daugelio vaikinų, kurie sukosi apie ją, linksmą ir liekną šviesiaplaukę gražuolę. Jis buvo mandagesnis nei kiti, mokėjo gražiai elgtis, dažnai kviesdavo merginą į restoranus. Pavergė ją atkakliu dėmesiu. Tiesa, kartais Daina pamanydavo, kad gal vyrukas rėžia sparną tik dėl jos garsios pavardės? Net tris kartus mergina atidėliojo vestuvių datą. Tekėdama taip pat nebuvo įsitikinusi, jog tai - jos žmogus. Gal dar nebūtų skubėjusi, tačiau labai norėjo gyventi savarankiškai, o tais laikais, kaip ji sako, išeiti iš tėvų namų buvo galima tik per Santuokų rūmus.
Buvo ir dar viena priežastis. Dailės institute (dabar - Dailės akademija) meno istoriją studijuojančią Mieželaitytę trikdė skambučiai. Kažkokios moterys pradėjo skambinti į namus ir grasinti, kad paliktų jų vyrus ramybėje. Kai Daina vienos paklausė, kuris tas jos vyras („turiu jų ne vieną“) - moteris supyko ir pažadėjo pasiskųsti rektoriui. „Jų vyrų aš neviliojau. Kam reikalingi vedę, kai aplink pilna nevedusių?“- prisimena moteris.
Rimtautas buvo šalia ir padėjo Dainai tuo metu, kai ji blaškėsi, negalėdama apsispręsti, ką veikti toliau. Jo paskatinta Daina metė studijas Vilniuje ir įstojo į odos ir tekstilės specialybę Talino dailės institute.

Tėvas vaikėsi Rimtautą su šluota
„Vilniuje dėstytojai nevertino manęs ir panašių į mane studentų, garsių tėvų vaikų, - prisimena Daina. - Nemėgo mūsų, sakė, kad čia „gerų tėvų vaikelių pensionas“. Baigusi vidurinę mokyklą ir neišdrįsusi stoti į grafikos specialybę, pasirinkau mažiau populiarią dailės istoriją, nors man tai nebuvo įdomu. Kai tėvas sužinojo, jog išvažiuoju penkeriems metams į Taliną, labai supyko, griebė šluotą ir ėmė Rimtautą vaikytis po kambarius. Suprato, kas mane įkalbėjo.
Taline mokytis buvo kur kas geriau. Ten buvau tokia pati, kaip kiti studentai, mane vertino už mano, o ne už mano tėvo pasiekimus.
Gyvenau pusrūsyje esančioje dailininko dirbtuvėlėje. Tokias dirbtuves gaudavo visi Talino dailės instituto studentai ir paprastai jose ne tik dirbdavo, bet ir gyvendavo. Virš manęs buvo įsikūręs santechnikas, kuris garsiai leisdavo V.Vysockio įrašus ir pagal juos šokdavo. Mokydamasi pirmame kurse, dar nemokėjau planuoti savo laiko ir kartais nespėdavau padaryti darbų, tad Rimtautas atvažiuodavo padėti. Kartą jis rado mane sėdinčią kalne šiukšlių ir... nuo galvos plaukus besiraunančią! Atvažiavęs vakare, paprašė išvirti kavos, prisipylė termosą ir už valandos išvažiavo atgal į Vilnių. Rytą grįžo kartu su mano drauge dailininke, kuri jau buvo baigusi Dailės institute tekstilę.
Rimtautas tikrai daug man padėjo, žinojau, kad galiu juo pasitikėti. Tėvai tuo metu man jau neskyrė dėmesio, sakė, esi suaugusi ir pati tvarkykis. O man dar reikėjo jų patarimų.“

Išėjo pas kitą moterį
Daina mokėsi Taline, Rimtautas studijavo Rygos aviacijos institute, tad pora retai susitikdavo. Grįžusi po studijų Daina pradėjo dirbti Dailės kombinate, o Rimtautas - valstybiniame darbe, kur gaudavo nedidelį atlyginimą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsirado pirmieji turtuoliai. Tada ir Rimtautas pradėjo svajoti apie, anot Dainos, mistinius milijonus.
Po kiek laiko jos vyras kartu su Rasa Vaitkiene, politikės K.Prunskienės dukterimi, įsisuko į bendrą verslą ir, palikęs Dainą su maža dukrele, išėjo gyventi pas ją.
„Jis beprotiškai siekė materialinių vertybių, siekė visais būdais, tad išėjo pas kitą moterį be jokio sąžinės graužimo. Jam atrodė, kad tai yra pinigų uždirbimo būdas. Kai tai pajutau, supratau, kad esame labai skirtingi. Mes nebuvome oficia-liai išsiskyrę, tačiau aš viena auginau dukterį, o jis tik aplankydavo ją ir atnešdavo pinigų. Porą metų, kol jis kūrė verslą, mes visai be jokios paramos gyvenome. Aš taip pat norėjau kurti savo verslą, tačiau negalėjau, dukra labai dažnai sirgo iki septynerių metų, o kai pasveiko, man liko baimė: atrodė, tuojau ir vėl susirgs. Negalėjau niekam jos palikti. Gal mano verslas būtų buvęs dar sėkmingesnis nei jo? Jis buvo įsitikinęs, kad viską lemia kontaktai, o aš maniau, kad versle reikia fantazijos ir išmonės.
Skirtis Rimtautas nenorėjo. Priprato gyventi dvigubą gyvenimą ir manė, jog tai - natūralu. Jei tik prabildavau apie tai, dingdavo porai savaičių. Jam atrodė, lyg jis „ten su ana“ tik padarys „biznį“ ir vėl grįš gyventi kartu su mumis. Juk kitaip argi vyras, palikęs šeimą, ateitų ir pasakotų buvusiai žmonai apie verslą? Apie klaidas ir nesėkmes? Klaustų patarimų? Mes kalbėdavomės draugiškai ir iš tiesų atrodė, jog jo gyvenimas su kita moterimi yra jo darbo dalis. Rimtautas mėgo būti reikšmingas ir sukinėtis šalia reikšmingų žmonių.“

Poetą sugniuždė ne tik žmonos mirtis
Kai Daina, likusi viena, augino dažnai sergančią dukrelę, jos priežiūros reikėjo ir palūžusiam po žmonos mirties tėvui Eduardui Mieželaičiui. Garsiam poetui net paprasčiausi buities darbai atrodė nesuvokiamai sunkūs.
Netrukus jis vėl vedė, tačiau džiaugsmas negrįžo. E.Mieželaitis pasijuto naujajai visuomenei nereikalingu žmogumi, su niekuo nenorėjo bendrauti, net draugų į namus neįsileisdavo. Kartą, dar nepriklausomybės pradžioje, viena žurnalistė laikraštyje uždavė retorinį klausimą: „Kodėl tyli Mieželaitis?“ Ir neva už tą tylėjimą poetas buvo išvadintas „komunistu“. Dar kartą poetui kliuvo, kai kažkas pamatė jį gegužės devintąją, Pergalės dieną, einantį į Antakalnio kapines su gėlėmis. Nors tada buvo ne tik Pergalės diena, bet ir jo mirusios žmonos Stanislavos vardo diena.
O kažkada E.Mieželaičio eilėraščių tie patys „komunistai“ nespausdino už tai, kad gūdžiais asmenybės kulto laikais poetas parašė eilėraštį apie sartą kumelę - tuo metu, kai reikėjo šlovinti tarybinių žmonių žygdarbius!

Bėdoje padėti neatsisakė
Pirmasis insultas Rimtautą ištiko, kai jam buvo 48 metai, karštą 2004 metų liepą, po rinkimų, kurių metu K.Prunskienė kandidatavo į Lietuvos prezidentus. D. Mieželaitytė pasakoja, jog rinkimai nepaprastai išvarginę Rimtautą, jis dirbęs dieną naktį. Ir labai daug rūkęs. Anksčiau aplankydavęs dukrą kartą per savaitę, rinkimų maratono metu vyras nesirodė net du mėnesius.
Ligoninėje Rimtautą pasikeisdamos slaugė trys moterys: žmona Daina, dukra Karolina ir Rimtauto meilužė Rasa. Nors Daina jautėsi įskaudinta, tačiau bėdoje padėti reikėjo. Net bažnyčioje meldėsi, kad tik jis išgyventų.
„Kai Rimtautas susirgo, ėmiau prisiminti tik tai, ką gero buvau su juo patyrusi, - pasakoja Daina. - Juk jei ne jis, nebūčiau turėjusi dukters, o gal ir visai nebūčiau ištekėjusi“.
Tai buvo labai sunkus ligonis, pririštas prie lovos, per nosį maitinamas. Atmintis ir suvokimas dar apie pusmetį šlubavo. Po ligoninės jis visą mėnesį praleido sanatorijoje, o vėliau kiekvieną savaitgalį Daina su dukrele pasiimdavo jį iš JOS namų ir vesdavosi pasivaikščioti. Jam reikėjo kuo daugiau vaikščioti, jis norėjo būti su dukra, o Daina bijojo palikti vienus - juk galėjo kas nors nutikti, ką mergaitė būtų dariusi? Vaikščiodavo visi trys kartu ir kalbėdavosi. Vieną kartą tokio pasivaikščiojimo metu jis užsiminė Dainai apie skyrybas.
Išsiskyrė, pasidalijo turtą. Dainai liko butas Vilniuje, kurį jis prižadėjo suremontuoti, sena mašina ir mergautinė pavardė, o jam - apynaujis visureigis ir butas Nidoje, kurį Rimtautas pažadėjo perrašyti Karolinai.

Prieš Kalėdas buvo žvalus ir linksmas
Artėjo žiema. Daina savo dirbtuvėlėje kūrė linksmą dailės darbelį - laikrodį, skirtą naujametinei parodai. Ant raudono ciferblato vietoj rodyklių ji pritvirtino Stalino ūsus, o vietoj skaičių - ordinus. Pridėjo ir į dangų skriejančią raketą iš seno tarybinio atviruko su Kremliaus bokštais. Kitoje atviruko pusėje buvo užrašyta: „Rimtautai, sveikinu tave su Naujaisiais metais!“ Tačiau Dainai laikrodžio rodyklės pasirodė panašios ne į Stalino, o į Rimtauto ūsus. Negera nuojauta apėmė.
„Prieš Kalėdas buvo pilka ir šlapia, tamsios gatvės pilnos mašinų, - prisimena Daina paskutinį Rimtauto apsilankymą jos namuose. - Galvojau, kaip jis dabar tame sraute vienas važiuoja? Tačiau jis pats nupirko ir atvežė mums dovanų: man - kvepalų, Karolinai - papuošalų. Atvažiavo, užlipo laiptais net nepasiremdamas. Išvydau jį tokį pat žvalų, koks buvo prieš dvejus metus. Pamaniau, gal per greitai išsiskyriau? Net dukrai pasakiau - va, tavo tėvas atsigavo, dabar jau viskas bus kaip anksčiau. Jis netgi kalbėjo neužsikirsdamas ir atrodė be galo laimingas“.
Gruodžio 27-osios rytą Daina sėdo dirbti. Viešbučio užsakymu reikėjo padaryti svečių knygą odiniais viršeliais. „Pasitiesiau ant stalo baltos odos gabalą ir užliejau jį šviesiai raudonais dažais, - prisimena Daina. - Jie nuvarvėjo, pasklido po visą plotą. Pagalvojau, kaip panašu į kraujo išsiliejimą! Per nugarą perbėgo šiurpuliukai. Dažai greitai džiūvo ir vis labiau panašėjo į sukrešėjusį kraują. Staiga suskambo telefonas. Rasa pranešė, jog ką tik mirė Rimtautas“.

„Žmogus - tai skamba išdidžiai?“
(Eduardas Mieželaitis) Daina vis dar negali atgauti dukrai priklausančio Rimtauto buto Nidoje ir visureigio. Užsitęsė paveldėjimo įteisinimas, dvejus metus vyksta teismo procesas - mat į buvusio meilužio turtą pretenduoja Rasa...
Daina sako, jog dabar ji jaučiasi ne jos tėvo išaukštintu Žmogumi, o tik sraigteliu, veržle, sulankstyta vinimi, besivoliojančia Gedimino prospekte. Vertybės iškreiptos, žmonės vertinami ne pagal jų pasiekimus, o pagal piniginės storį.
„Grįžti į anuos laikus tikrai nenorėčiau, - kalba Daina, - tačiau savo dukrai linkiu gyventi kitokioje, sveikesnėje visuomenėje“.

Daina ir jos tėvelis poetas Eduardas Mieželaitis

Daina ir jos tėvelis poetas Eduardas Mieželaitis

Kai Daina buvo dar maža mergytė, jos tėvelis poetas Eduardas Mieželaitis, surinkęs įdomiausias savo mažylės mintis, parašė puikią knygelę vaikams „Dainos dienoraštis“.

Antano Sutkaus nuotrauka

Platinti, skelbti, kopijuoti Krašto spaudos informacijas ir fotoinformacijas be raštiško UAB "Krašto spauda" sutikimo draudžiama. Susitarti dėl turinio galima parašius laišką adresu redakcija@krastospauda.lt
atgal
Palikti komentarą
Vardas:* El. paštas:
Komentaras:*
2008 metai - Biželis
Virš lūpos apgamėlį turinčios moterys
2008 Birželio mėn. 13 d. 23:00
Moterys, norėdamos būti patrauklesnės, ant veido piešdavo netikrus apgamus. O šiais laikais apgamai chiromantams padeda nuspėti žmogaus charakterį bei likimą. Kai kurios pasaulio tautos iki šiol šventai tiki, kad žmonės be apgamųneturi sielos... »
Robertas Strazdas ir jo gyvenimo draugė tapytoja Kamilė Airūna Gasiūnienė
2008 Birželio mėn. 13 d. 23:00
Į netoli Baltarusijos pasienio esantį Arklėnų kaimą (Vilniaus rajone) menininką Robertą Strazdą atginė laisvės ir erdvės troškimas, o Kamilę - meilė Robertui. Na ir kas, kad troba į žemę smenga, o namo sienos atrodo taip, lyg būtųlietaus... »
Žygeivius Kvetkuose sutinka Jolanta Vaitkevičienė
2008 Birželio mėn. 13 d. 23:00
Septyniasdešimties kilometrų ilgio vandens turizmo maršrutas Nemunėlio upe, kurią latviai vadina Mėmele, prasideda Kvetkų kaime, Biržų rajone, o baigiasi Skaistkalnės miestelyje, kaimyninėje šalyje. Lietuvos upių sraunumą išbandžiusiems... »
XIV a. Gergeti cerkvė
2008 Birželio mėn. 13 d. 23:00
Rytą Tbilisio gatvėse ausis užplūsta nuolatinis, lietuvio ausiai labaineįprastas mašinų pypsėjimas. Eidamas per gatvę turi būti itinbudrus, nes eismas ten chaotiškas, atrodo, kad gruzinai vadovaujasikažkokiomis vidaus nerašytomis taisyklėmis... »
Griežlės krečia Joninių rasą
2008 Birželio mėn. 13 d. 23:00
Aiškios ribos tarp pavasario ir vasaros nėra, tik kalendoriuje mes matome staigų metų laikų pasikeitimą, o gamtoje jis vyksta palengva ir kasmet - skirtingu laiku. »
Jeruzalės priemiestyje Talpiote buvo aptikta senovinė kapavietė
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00
Prieš kelis dešimtmečius Izraelyje atrasta senovinė kapavietė su tariamais Kristaus šeimos palaikais. Keli amerikiečių tyrėjai teigia, kad dėl šio atradimo ir su juo susijusių paslapčių gali tekti perrašyti krikščionybės istoriją.Jėzus... »
Dailininkė Daina Mieželaitytė
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00
Poeto Eduardo Mieželaičio duktė dailininkė tekstilininkė Daina Mieželaitytė jaunystėje buvo tikra gražuolė ir sudaužė ne vieno jaunuolio širdį. Tačiau dabar ji gyvena viena su septyniolikmete dukra Karolina. »
Ekspedicijos dalyviai Lietuvos atstovybėje Kabule
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00
Lietuvių archeologų grupė jau antrą kartą daugiau nei mėnesį dirbo Afganistano centre esančioje Goro provincijoje. Pirmosios archeologų ekspedicijos šalyje lankėsi daugiau nei prieš šimtą metų, tačiau nuošaliame Gore lietuviai buvo vieni... »
Sugrįžkime į vaikystės pievas
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00
Birželis skuba lenktynių: 18-20 dienomis Saulė peržengs trumpiausiąnaktį. Tai bus ilgiausių dienų ir trumpiausių naktų virtinė. Dienatruks 17 valandų ir 18 minučių, o nakčiai liks tik 6 valandos ir 42minutės. »
Lietuvos kino ir teatro legenda Regimantas Adomaitis
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00
Lietuvos kino ir teatro legenda Regimantas Adomaitis nuo metų naštos jau šiek tiek kumptelėjo, sidabru nusidažė jo plaukai, tačiau toks pats kūrybingas ir energingas, kaip ir anksčiau. Regimantas Adomaitis jau keturis dešimtmečius džiugina... »
„Kitas Elenos gyvenimas“ autorė Viktorija Butautienė augina dukrelę Mariją
2008 Birželio mėn. 6 d. 23:00
Pasaulio piliete save vadinanti Viktorija Butautienė neabejoja, kad kiekviena pamatyta šalis žmogų moko tolerancijos, naujų sprendimų, platesnio požiūrio į gyvenimą. Viktorijos ir jos vyro Jono gyvenime kelionių buvo daug daugiau negustatistinio... »

Naujausios


Pasiūlymai

Informacija kasdien

Vardadieniai:

Andriejus, Andrija, Andrius, Dovainė, Rosita, Saugarda, Saugirdas

TV programa:

   
TV3 programa
LNK programa
BTV programa
   
   
LTV programa
TV6 programa
LTV2 programa
Lietuvos Rytas. TV
   

Apklausa

Ar pritariate S. Skvernelio sprendimui likti savo poste?

Kainos

Degalai:

Valiutos:

2015-11-30
Valiutos_usd
USD     0.8903 LT
EUR  
Arrow down
1 LT
Valiutos_gbp
GBP     1.3763 LT

Daugiau...

Žaliavos:

 

Kaina, USD

 

Matas

Nafta
Arrow up
41.8   bar.
Dujos
Arrow up
2.214   MMBTU
Auksas
Arrow down
1054.5   oz

Anupro Dirvelės nuotykiai

Kur girdėta? Kur matyta? – Euras tampa lygus litui. Gal Europos valiuta Tik infliacijai skirta?
– Taip gaidys apgauna vištą: Kut kut kut... Pribėgs, ir viskas. Raulas smailina šakes – Jis to gaidžio nepakęs.
Raului pritarė Dirvelė: – Netikėjau, kad bandelė Per kišenę mano trenks Ir kad euras litą lenks.
– Ko tokie pikti abudu? – Onė klausinėt panūdo. – Greitai kelias į kapus Dvigubai brangesnis bus.